Prosjekter

Torvbygget, Søgne

Torvbygget

Groos Residens, Grimstad

Groos Residens

Konvalldalen, Søgne

Konvalldalen

Kristiansand Teknologipark, Kristiansand

Kristiansand Teknologipark

Nygårdshaven Borettslag, Søgne

Nygårdshaven Borettslag

Sentrumsgården, Søgne

Sentrumsgården

Sentrumsgården interiør

Torvmoen, Søgne

Torvmoen

Tykkelimoen, Strai

Tykkelimoen

Østre Lohnelier 68, Søgne

�stre Lohnelier 68

Østre Lohnelier 84, Søgne

�stre Lohnelier 84

Østre Strandgate 59, Kristiansand

�stre Strandgate 59

Doktorgården, Søgne

Doktorgården

Mester_merket-1