Tjenester

Innvendig og utvendig malearbeider

- Gulvbelegg og teppelegging

- Gulvsparkling

- Gulvsliping/parkettsliping og lakk. 

- Tapetsering

- Sparkling

- Maling

- Sprøytemaling 

Mester_merket-1